Uncategorized

Yêu người bình thường thì đơn giản mà gần thì đơn giản nữa

Yêu người bình thường thì đơn giản mà gần thì đơn giản nữa. Nói vậy thôi. Chứ như vậy là biết mình chẳng phải thích bó gối đâu. Nhưng fb xoá dần bài là dấu hiệu họ đang muốn làm khó mình một lần nữa – lần này nhẹ là đủ thời gian fb sẽ được họ xoá sạch bài viết.
Ngày nào các vị trí Lãnh đạo không thiếu chân đi công tác thì di chuyển ngày đó yên tâm hơn. Những ngày họp QH hay một số chức danh chủ chốt đi nước ngoài là khi đó cũng không quá bức thiết thì đi làm gì.
Thật ra sáng nay thấy ảnh đen nhiều quá nên mình thực lòng không thể đi được.