Uncategorized

Xương cùng còn gọi là( đuôi ngựa) là huyệt Trường Cường, Sau đây tôi xin giới thiệu :, CHỨNG ĐAU XƯƠNG CÙNG

Xương cùng còn gọi là( đuôi ngựa) là huyệt Trường Cường
Sau đây tôi xin giới thiệu :
CHỨNG ĐAU XƯƠNG CÙNG.
là đốt xương cuối cùng của cột sống,là đường đi qua của Mạch Đốc.và Túc thiếu âm thận,khi bị đau thường lan tới vùng ngang lưng,lưng đau không thẳng được.thích ấm và xoa bóp.Triệu chứng là do Thận Hư cho nên điều trị lấy bổ Thận làm chính.Còn có ứ huyệt,khí trệ,hàn,thấp xâm nhập sách( Thẩm Thị Tôn Sinh Thư) ghi phép bổ Thận Thang Gía giảm,có phong thì gia chế thảo ô,thiên ma,có hàn thì gia Quế Chi,phụ tử,có thấp thì gia Bạch Truật,Đào Nhân,Xương Truật,có nhiệt thì gia Khương Hoạt,Hắc Đậu bỏ phá cố chỉ,có đờm thì giảm Tri Mẫu,Hoàng Bá,gia Nam Tinh,Bán Hạ,Phục linh,đau do khí thì giảm Tri mẫu,Hoàng Bá,gia khấu nhân,Đàn Hương,Ô dược,Thanh Bì,có ứ thì bỏ Tri mẫu,Hoàng Bá,bỏ quy thân gia Quy Vĩ, Nhục quế,sài hồ,đào nhân,nswngj hơn thì gia Ngũ linh chi,do vấp ngã thì bỏ tri mẫu,hoàng bá,gia khương hoạt, độc hoạt,nhũ hương ,mộc dược, hồ đào , hoặc gia
nhục quế, xích thược,châm cứu huêtj Bát Liêu,dán Bảo trân cao.
Bài Thuốc:Bổ Thận Thang: Phá cố chỉ,Tiểu hồi hương, Diên hồ sách,Ngưu tất, Đương quy,Đỗ trọng, Tri mẫu,Hoàng bá,Sinh khương( gừng)
Bảo Trân Cao: đương quy,hoàng kỳ,xuyên khung,sinh địa,nhục quế, xuyên ô,thảo ô,sơn nại,đậu xị,đại hoàng,bạch chỉ,xương truật,hông hoa,thăng ma,ngôhuf,ma hoàng,tế tân,cao lương khương,đan bì,xích thược,thủ ô,phòng phong,khương.hoạt.độc hoạt,tỳ ma tử,quảng đơn,thông,gừng,ma du.
16-6-2017
LY.Phùng Gia Viên: Sưu tầm.chỉnh lý. giới thiệu.