Uncategorized

TỰ BẠCH

TỰ BẠCH
Nhà nghèo sợ vợ
thương con
Soi gương răng trắng
dưới còn hai viên
Nhiều phen đời vắng
chữ tiền
Ta đi bán báo tận miền xa xôi
Bao năm chữ nghĩa rối bời
May còn lủng lẳng
của trời ban cho
Hình: ý là biết quại ngữ đó mà!