Uncategorized

Trộm vía mùng 1 mở mắt có tin con bạn giảm 5kg kaka đấy mới đầu cứ kêu t sợ bị nhờn lắm ui mừng quá đi

Trộm vía mùng 1 mở mắt có tin con bạn giảm 5kg kaka đấy mới đầu cứ kêu t sợ bị nhờn lắm ui mừng quá đi! ❤️❤️❤️ e sẽ tl mọi ng hết nhé! Có điều dần dần nha vì còn đi làm nữa nên k thể lúc nào cg nc được! Em cảm ơn mọi ng đã tin và mến e! Cố gắng cùng nhau giảm giảm mỡ nhé e sẽ tl hết! Yên tâm đi!