Uncategorized

Tôi xem phim ma để chính mình vượt nỗi sợ

Tôi xem phim ma để chính mình vượt nỗi sợ. Tại nó là phim người ta làm để doạ người xem. Phim ma có cái dã tâm của kẻ dựng phim đa phần ma chết vì bị oan. Mà mình không hại ai vô tội nên sợ gì. Còn những cảnh vụt bay tới chỉ là kỹ xảo và là cái ác ý của người làm phim để ta giật mình sợ. Nhưng có gì mà sợ khi Ma không hại người mà cái người làm phim muốn hại và dọa người mà mình sợ thì sợ cái ác cái xấu sao. Nên tôi vẫn xem phim ma mà sợ gì đâu. Còn kết của phim ma là kẻ gieo ác sẽ bị báo ác, kẻ tốt bị vạ lây mà vẫn thoát chết. Nên sợ cái gì. Sợ cái quái gì.