Uncategorized

Tình yêu của cậu út Kin nan giải phết

Tình yêu của cậu út Kin nan giải phết!
Hôm nay về sớm, bố xin phép chị giúp việc được tắm cho em Kin. Vừa tắm bố vừa hỏi: Dạo này con còn yêu Vân An nữa không?
Kin: Còn bố ạ. Nhưng phải đánh đổi!
Bố: Hả? Sao lại đánh đổi?
Kin: Vì Vân An bảo rằng: Phải GHÉT Bảo Hân, Gia Hân, Phương Anh thì Vân An mới yêu.
Bố: vì sao?
Kin: Vì Vân An ghét 3 bạn ấy.
Bố: Thế con chọn cách nào?
Kin: Con chọn yêu Vân An.
Bố: Vậy là hi sinh tình bạn của 3 bạn kia?
Kin: Vâng, nhưng có cách.
Bố: cách gì?
Kin: khi Vân An về thì con lại chơi với 3 bạn kia, khi có Vân An thì con không chơi với các bạn ấy.
Bố:!!!!!