Tìm hiểu đại tràng sigma – bệnh viêm đại tràng sigma


Vị trí đại tràng Sigma

ĐẠI TRÀNG SIGMA LÀ GÌ

Đại tràng Sigma: Có dạng hình chữ sigma, chiều dài rất thay đổi, treo vào thành bụng sau bằng mạc treo kết tràng sigma. Đại tràng sigma bắt đầu ở bờ xương chậu với mạng mạch máu sigma. Sau đó nối tiếp với trực tràng ở ngang đốt sống thiêng thứ 3.

Mạch máu nuôi dưỡng của đại tràng Sigma: Động mạch nuôi dưỡng kết tràng phát sinh từ động mạch mạc treo tràng dưới. Trên đường đi, động mạch mạc treo tràng dưới cho các nhánh bên là động mạch kết tràng trái nối với động mạch kết tràng giữa (hay động mạch kết tràng phải) và các động mạch kết tràng sigma.

 

VỊ TRÍ CỦA ĐẠI TRÀNG SIGMA TRÊN Ổ BỤNG