Uncategorized

THÔNG BÁO VỀ HUỶ LỊCH NGÀY MAI VÀ MẤY NGÀY SẮP TỚI

THÔNG BÁO VỀ HUỶ LỊCH NGÀY MAI VÀ MẤY NGÀY SẮP TỚI
Vừa nhận được tin nóng hổi và kính báo đến cả nhà rẳng:
Đức Đầu Đà Shilananda đến Việt Nam gặp thời tiết mấy ngày qua vừa mưa vừa nắng, thời tiết lại đang trong giai đoạn chuyển mùa nên Ngài phát sinh cảm cúm và gia đình Đại Thí Chủ hộ độ Ngài quyết định tạm dừng các buổi giảng pháp, dâng trai Tăng để chăm sóc Ngài được tốt hơn.
Vì vậy ngày mai (thứ 6 ngày 19/05/2017), lịch đảnh lễ và giao lưu với Đức Đầu Đà Shilananda sẽ tạm dừng và dự kiến đầu tuần tới sẽ tiếp tục theo thông báo mới từ ban hộ Tăng.
Chúng con xin cầu nguyện và hướng đến Ngài mọi phúc lành mà chúng con đang tạo tác, kính mong Ngài Pháp thể luôn khinh an, bệnh tật sớm tiêu trừ để hoá độ mê tân cho chúng con ngày càng gần hơn đến Niết Bàn tối thượng.
Trân trọng.