Uncategorized

“Thôi coi như của đi thay người”

“Thôi coi như của đi thay người”
Mất 5 triệu không buồn chỉ sợ nhỡ của khách, khách đi lấy chỗ khác rồi mất khách nhưng khách cứ yêu em như vậy là em lại có động lực phấn đấu.
Nay e sorry vì làm nhỡ hàng của mọi người nha!
See Translation