Uncategorized

Theo một nghiên cửu mới nhất thì trong tất cả các bà vợ

Theo một nghiên cửu mới nhất thì trong tất cả các bà vợ. Thì vợ bộ đội có nhu cầu ngoại tình cao nhất. Đặc điểm công việc thường phải xa nhà năm chí phép vài lần nên người phụ nữ cảm thấy thiếu thốn, đế giảm bớt tình trạng này đa phần các chàng bộ đội thường chọn giáo viên làm vợ.