Uncategorized

Thế giới này rất to

Thế giới này rất to
Sao con đường thật nhỏ
Để đôi mình gặp gỡ
Thế là thành vấn vương
Trái tim anh bao la
Mỗi mình em nhỏ bé
Thế thôi mà chưa đủ
Cho em thành căn nhà

Hai đầu cùng nỗi nhớ
Ngẩn ngơ như mây trời
Xa xôi mà gần gũi
Anh chỉ mình em thôi