Uncategorized

Thanh trong mắt Tú

Thanh trong mắt Tú
Bảo chụp cho ảnh bầu, rốt cuộc chụp ảnh chiên cơm, còn phải “sang nhà bạn chiên cho sáng để Tú chụp Thanh cho đẹp! Chứ nhà mình buổi tối chưa đủ sáng, chụp không đẹp Thanh ạ!”
Xong Thanh lười, cái Tú bảo:
– Thiếu sáng Tú chụp không đẹp rồi Thanh chê Tú chụp xấu, xong Thanh xúc phạm Tú là chụp xấu hoắc đúng không?!
Chồng tôi lý luận diễn sâu làm lố dễ sợ không các mẹ?!
Thanh đẹp hay đĩa cơm đẹp!
Hãy cho Tú biết đáp án?!
Toai có đăng công thức cơm chiên kim chi bibigo bên page! Các bạn ham ăn như tui quẹo lựa về chiên cơm chơi chơi nha!