Uncategorized

Sẽ nhớ mãi những người mang tiếng là bạn bè

Sẽ nhớ mãi những người mang tiếng là bạn bè… bạn thì ko mà bè thì nhiều… tôi sẽ ko bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu… sẽ để cho các bạn biết rằng khi bạn khó khăn nhờ vả tôi tôi luôn hết mình ấy mà đến lúc tôi khó khăn thì ko thấy tăm hơi ai hết… tôi tin khi nói đến những điều này khối người phải giật mình đấy… nhân tiện đây tôi xin thông báo với những ai đã và đang nợ tôi thì cho tôi xin tiền nhập hàng cái… chứ cứ thân lừa ưa nặng đợi bạn mở mồm đòi mí giả vờ nhớ ra thì mặt hơi dầy rồi đấy…
P/s÷ chính thức đòi nợ nhưng còn nể nang khi chưa tag tên nên biết điều thì nhấc cái mông lên hộ bạn cái nhể..
See Translation