Uncategorized

Sáng ra lướt nf thấy các thánh digital mkt bàn luận về nông nghiệp mà tá hoả :))

Sáng ra lướt nf thấy các thánh digital mkt bàn luận về nông nghiệp mà tá hoả :))
Các thánh có thể giỏi về chuyên môn của mình, việc đó ko đồng nghĩa với việc cái quần què j các thánh cũng biết đâu ợ :)). Ngưng xàm =))
HN hnay bão to quá ahihiii