Uncategorized

Sáng nay dậy vì hình ảnh này hiện ra trong đầu

Sáng nay dậy vì hình ảnh này hiện ra trong đầu. Hình như tối qua trước khi ngủ đã suy nghĩ đến việc,
Có nhiều lúc nhớ lại cái thời đau khổ nhất, số 0 nhất, ở dưới bùn nhất. Vì lúc đó là lúc động lực mạnh mẽ nhất. Cắn răng lại mà đi từng bước. Mỗi ngày sẽ tự giật mình dậy vì nhớ ra phải làm thật nhiều thứ. Đi phải thẳng lưng, mắt phải nhìn thẳng, tự phân thân ra mà vừa động viên vừa khổ luyện bản thân. Nghỉ ngơi là trạng thái nguy hiểm. Có lẽ vì vậy mà không thể tự thả lõng bản thân và cứ dừng lại một chút là thấy sợ hãi.
Cũng có lúc nhớ ra, không có gì hết vẫn hạnh phúc bình an được. Nhớ ra bản thân vốn không có tham vọng gì, cũng không có gì đặc biệt, không nhất định phải leo đến nơi cao, tìm chỗ gió lạnh. Cứ thong thả mà sống, thở một hơi nhẹ nhàng cũng là vui.
Hai trạng thái này, mâu thuẫn thì cũng là mâu thuẫn. Mà thực ra cũng như một tất nhiên. Như người đi trên dây. Sợi dây chăng ngang, dọ dẫm từng bước, lông tơ dựng ngược vì phấn khích. Không phải là không sợ, mà là bước từng bước qua nỗi sợ mới giúp bản thân tiến hoá. Từng tế bào đều ý thức lằn ranh sống chết, mới là khi trạng thái tồn tại trở nên thăng hoa. Cheo leo nhưng không chênh vênh, vì vững tâm và tìm được điểm cân bằng.
Được sống mỗi ngày trên đỉnh như thế này, so ra, vui hơn rất nhiều với cái gọi là bình bình an an đợi lúc già đi.