Quê mình ngày 19/5/1967
Uncategorized

Quê mình ngày 19/5/1967

Quê mình ngày 19/5/1967
Xem cảnh Quảng Trị năm 1972, nhân dân bị lùa váo ấp chiến lược hoặc chạy giặc, mà lại ứa nước mắt.
Quê mình sau trận càn ngày 19/5/1967 cũng tán loạn như này. Gồng gánh con và mấy đồ dụng bó vội vào gánh, không biết chạy đi đâu….
Vậy nên bi giờ thấy cảnh xâm lược mà căm ghét bọn xâm lăng ghê gớm !
Hồi ấy, mẹ mình gánh một đầu là cu em út hơn 6 tháng tuổi, đầu thúng kia là mấy thứ linh tinh, chạy…..giặc trong đêm tối ( sẽ kể trong stt khác).