Quê mình ngày 19/5/1967
Uncategorized

Quê mình ngày 19/5/1967

Quê mình ngày 19/5/1967
Xem cảnh Quảng Trị năm 1972, nhân dân bị lùa váo ấp chiến lược hoặc chạy giặc, mà lại ứa nước mắt.
Quê mình sau trận càn ngày 19/5/1967 cũng tán loạn như này. Gồng gánh con và mấy đồ dụng bó vội vào gánh, không biết chạy đi đâu….
Vậy nên bi giờ thấy cảnh xâm lược mà căm ghét bọn xâm lăng ghê gớm !
Hồi ấy, mẹ mình gánh một đầu là cu em út hơn 6 tháng tuổi, đầu thúng kia là mấy thứ linh tinh, chạy…..giặc trong đêm tối ( sẽ kể trong stt khác).

2 Comments

  1. Ngo van Luong says:

    Lùa dân vào ấp chiến lược hả Ông

    1. Nguyen Nhat Quang says:

      Chiến tranh loạn lạc phải bỏ nhà chạy khỏi vùng chsu nhưng chưa biết đến đâu; đó là cơ hội tốt để chúng lùa dân vào trại tập trung và nhốt lại để ngăn cách với Việt cộng, như chủ trương tách cá ra khỏi nước. Bgio như Đ Tâm là cá tìm cách giết nước. Khi cquyen chưa có thế và lực thì dựa hẳn vào dân, nhờ cậy dân; khi có dkien thì không ít cán bộ chủ chốt trong cquyen ức hiếp và thậm chí tước đoạt đất đai của dân, như H phòng, Văn Giang, Đ tâm,….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *