Uncategorized

Nhìn mấy bạn sinh viên bây giờ than vãn về học phí

Nhìn mấy bạn sinh viên bây giờ than vãn về học phí ….mấy chục triệu có khi cả trăm triệu cho một đời sinh viên….hic nghĩ lại mười mấy năm trước mình còn may mắn đi học không phải đóng một đồng nào vì nhà nước tài trợ hết …đã vậy còn giật được học bổng …đi học còn được “nhà nước trả lương” …sinh viên lớp sư phạm âm nhạc bị mấy thầy chửi là “bố đời” …tốt nghiệp ra trường loại khá …rồi cất bằng vào tủ đi làm nghề cũng có chút liên quan đến âm nhạc …về thăm trường bị chửi tiếp haizz đúng uổng công nhà nước nuôi ăn học …