Uncategorized

Nhảy tưng tưng

Nhảy tưng tưng
Nhân cái nhà ông Chương cấp phép bài hát, tôi lại nghĩ và từng chứng kiến cảnh, nhiều đứa bé bốn năm tuổi nghe tiếng nhạc là nhảy tưng tưng.
Chính con gái tôi, năm cháu bốn tuổi, nghe mẹ nó hát ru bài:
– Gió mua thu, mẹ ru con ngủ…Con bé khóc tức tưởi. Sau này khi trêu con, mẹ nó mang ra ru và con bé khóc. Kỳ lạ thế. Cảm nhận âm nhạc là vậy, tự nhiên và có từ tuổi thơ.
Chả hiểu cái nhà ông Chương này là người thế nào nhỉ. Nghe bảo ông này cũng là người sáng tác đấy. Không rõ ông ta sáng tác cái giề?
Có lẽ tôi bảo gái tôi, lúc nào rỗi, đến phổ biến cho ông ta về rung động, cảm nhận âm nhạc chăng?