Uncategorized

NÊU 6 BẤT AN CỦA ĐỒNG BÀO VIET NAM

NÊU 6 BẤT AN CỦA ĐỒNG BÀO VIET NAM
P/S:
Lòng vòng cứ chạy mãi, chạy hoài
Chạy chi cho lắm, ngã sóng xoài
Thua cả Cam, Lào và Miến Điện
Chẳng lẽ Xứ Đông thua Xứ Đoài?
“Đồng tiền đã làm suy thoái, có lúc dẫn dắt cả chính sách”, ông nói và nêu minh chứng về hiện tượng “chạy chọt” ở Việt Nam.
“Trong bụng mẹ là chạy chỗ sinh đẻ, đi học phổ thông các cấp và đại học thì chạy trường, chạy lớp, chạy điểm; tuyển dụng thì chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển; vi phạm pháp luật thì chạy truy tố, chạy án, thậm chí chạy khỏi tổ quốc, đến nơi Việt Nam chưa ký kết hiệp định dẫn độ để an thân”, ông Phong phát biểu.
Ngoài ra, theo Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, người dân Việt Nam hiện không thể an tâm khi nhiều nơi rừng đã hết, có chỗ biển gặp sự cố môi trường nặng nề, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau dần cạn kiệt. Đất ở, đất sản xuất cho một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số không có, trong khi đất nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả, thậm chí còn phát canh thu tô.
Ông cũng lo ngại về chính sách trải thảm và sử dụng lao động giá rẻ, kêu gọi đầu tư nhưng thiếu trách nhiệm trong thẩm định, đánh giá dự án khiến từng bước biến Việt Nam thành điểm đến của công nghiệp rác, công nghệ lạc hậu.
“Đừng vì những lợi ích tức thời mà buông bỏ tương lai dân tộc. Tiền có thể nhiều đến đâu cũng không mua lại được môi trường tươi đẹp đã mất”
See Translation