Uncategorized

Muốn đi chợ nấu cơm

Muốn đi chợ nấu cơm
Không ai cùng góp gạo
Vừa muốn nhớ tới Thảo
Lại vẫn nhớ đến Mai
Thoáng chạnh lòng nhớ Nhài
Vẫn còn thương Lan lắm.
Thế rồi lại nhớ Thắm
Mà không quên được Hương
Có đôi lúc vô thường
Mong Huyền về chung lối
Nhưng rồi lại thấy tội
Nhớ về Yến, về Hồng
Nhớ cả lúc bên Bông
Nhớ nụ hồng môi Thúy
Giật mình bởi lý trí
Ta nào có ai đâu?
Lắm lúc muốn giải sầu
“Chém” cho vui với bạn
Thế mà giờ…thành nạn
– Tú Sựt –