Uncategorized

Mười một năm đi học

Mười một năm đi học.. bị mỗi môn Địa của chị Minh trường tao. Y như rằng mỗi lần gọi lên trả bài.. lớp tao im re như chưa từng được im. Minh said: Lớp nay ai học bài chưa? Lớp tao: Im lặng.. đéo thốt ra lời. Chỉ nói: Giờ ai học bài rồi lên trả bài.. tôi mệt với cái lớp của anh chị rồi. Không học bài thì đứng một tiết. Lớp tao: “Đứng hết lớp, phó trưởng gì cũng đứng”
Và thế tao lớp tao cả lũ bị đứng và phê cả lớp không học bài, giờ yếu clm haizz! Và mỗi lần gọi tao. Ừ. Em không học bài. Dm tao đứng góc bụt một tiết
See Translation

16 Comments

 1. Phúc Tấn says:

  Năm học 11 t chưa bị đứng kkkkk :v

  1. Phạm Hoàng Duy Tân says:

   Tao tag cô Toán dô nha

 2. Phúc Tấn says:

  :v mày……………

 3. Phạm Hoàng Duy Tân says:

  Zay haaaaaa

 4. Phúc Tấn says:

  Cô Toán …là nghĩa địa j :v

 5. Phạm Hoàng Duy Tân says:

  Đkm tao tag nè

 6. Phúc Tấn says:

  :v khỏi chè lun nha

 7. Phạm Hoàng Duy Tân says:

  Đmm mất dạy

 8. Phúc Tấn says:

  Khá khá khá :v

 9. Phạm Hoàng Duy Tân says:

  Tag dô nhe

 10. Phúc Tấn says:

  Lời nguyền chè xóa bỏ nhé :v

 11. Phạm Hoàng Duy Tân says:

  Xoá cmm

 12. Phúc Tấn says:

  :v đừng ghẹo nhau

 13. Phạm Hoàng Duy Tân says:

  Ok bạn yeu

 14. Nguyễn Thành Vũ says:

  Từ lớp 6-10 vào đều đều

 15. Phạm Hoàng Duy Tân says:

  Hay á Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *