Uncategorized

Một ngày 24 giờ thì ai dùng mạng sẽ rõ khi xanh tốt thì lúc sau đỏ tốt và cứ lên lên xuống xuống như vậy

Một ngày 24 giờ thì ai dùng mạng sẽ rõ khi xanh tốt thì lúc sau đỏ tốt và cứ lên lên xuống xuống như vậy.
Tôi và người tôi yêu thì đỡ hơn vì nếu không có hiểu lầm cố ý của hệ thống chọc ngoáy, phá, rắp tâm phá, bất kể thủ đoạn, tiền phải bỏ ra.. thì cô ý đâu hiểu lầm tôi. Và tôi đủ sức kéo cô ý đồng pha, đồng bước sóng, đi theo tôi rồi.
Nhìn việc mình trông việc người thì biết cô ý lỡ một số việc cũng có kẻ rắp tâm phá. Nhưng sau dùng kẻ đã ngã phá kẻ mới thì hay hơn, để rồi chẳng ai được gì mà ghét nhau. Cô ta lại chọn điều khác.
Có những chuyện như cuộc trao đổi giúp đỡ của 2 hay 3 nước trong những việc như vậy.
Thôi việc lớn không nói.
Chỉ nói khi em tôi không có nhà mà cũng không thấy em nói, dù nhìn số tôi hiểu. Nhưng cứ đi mà đến tìm em không ra đón thì sao? Khi sáng nay toàn bộ ảnh đen quá.
Tôi thấy yên yên thì mới đi. Chứ bão tố thì tôi đi sao được.