Uncategorized

Một bài báo quảng cáo trá hình ngầm vùi dập Lady và nâng Lincup lên cái gì cũng có ưu điểm nhược điểm riêng của nó

Một bài báo quảng cáo trá hình ngầm vùi dập Lady và nâng Lincup lên cái gì cũng có ưu điểm nhược điểm riêng của nó, có lẽ chính bác Lin cũng Ko biết rằng bác ấy đường kính nhỏ mà thân lại quá dài, chỉ có một sz duy nhất. Người Việt thì đa số thấp bé nên âm đạo ngắn, vì thế mà dùng cốc dài thì ngồi mới cảm thấy cái đáy cốc nó đáng gét đến mức nào. Nhất là ngồi xe thì thôi rồi.
Dù sao các bạn cũng nên đọc qua về công dụng thần thánh của cốc nguyệt san trong bài viết, khá chuẩn đấy ạ!
See Translation

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *