Uncategorized

Mk tìm mua xe điện

Mk tìm mua xe điện
Bà bán đắt quá
17 18 triệu mk k mua
Nên bà nói mk giả vờ mua xe gạ ck bả
Cứ liên tục nói con nít ranh
Nc nghe như dọa đánh
Mà khi mk nói ở Bạch Thông Bắc Kạn
Vẫn còn cứ hỏi địa chỉ đâu
Đánh thì k dám đánh cứ mở mồn ra oai
Hỏi địa chỉ nó thì nó k dám nói
Cứ nt làm phiền vcđ
Nên mẹ chặn mẹ nó luôn
lằng nhằng vcc
Đời lắm thể loại óc cứt
See Translation