Uncategorized

Mấy nay Phôi chảy mũi nhẹ nên Mẹ ngâm chân bằng nước muối gừng cho Phôi

Mấy nay Phôi chảy mũi nhẹ nên Mẹ ngâm chân bằng nước muối gừng cho Phôi,sẵn cho Ngoại ké luôn,ngâm chân massage nhẹ nhàng giúp sản khoái,giảm đau nhứt với người lớn và trị ho sổ mũi với trẻ con.
Thương Em thương Ngoại.
Cám ơn chú Thành chụp hình và ẵm Em dùm Mẹ
Mai Ba ở nhà ih rồi Mẹ cho Ba ké luôn.