Uncategorized

Loài người đã bị đặt sai tên

Loài người đã bị đặt sai tên. Chúng ta tự gọi mình bằng cái tên homo sapiens, nghĩa là người tinh khôn, nhưng nó giống một lời tự tán dương hơn là một từ để miêu tả. Điều gì khiến chúng ta khôn ngoan? Điều gì khiến chúng ta khác biệt với những loài vật khác? Nhiều đáp án đã được đưa ra – ngôn ngữ, sự hợp tác, văn hóa hay là việc thịt người có vị thật dở tệ đối với những loài săn mồi – nhưng tất cả nhưng điều trên đều không phải là đặc trưng chỉ có ở loài người.
Điều khiến chú…
Continue Reading