Uncategorized

Lẳng lặng mà nghe nó tố nhau

Lẳng lặng mà nghe nó tố nhau…
Nhân tiện đây chị mong mấy đứa vạch mặt luôn đứa nào đánh chị ở Q2 cho bên phía điều tra CAQ2, CAHCM đỡ lúng túng :))
P/s: Tôi đã nói rồi… Không truy thì cũng tố thôi.
Từng đứa sẽ ra đi BẤT ĐẮC KỲ TỬ!