Uncategorized

Lần đầu mẹ cắt tóc cho em =))))))

Lần đầu mẹ cắt tóc cho em =))))))
Và giờ em đang nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ nguy hiểm
Trời ơi, mẹ chỉ nhỡ tay thôi mà. Định hỉ cắt một chút, ai dè xong quay lại nhìn còn mỗi thế . Chin nhỗi em =)))))))
Thôi hè rồi vậy cho mát em ah =)))