Uncategorized

LẠI LÀ NGƯỜI NHÀ KHÔNG CHO DÙNG

LẠI LÀ NGƯỜI NHÀ KHÔNG CHO DÙNG
Đọc mà rần rần hết cả người
– Em ơi chồng chị ko cho dùng cái thuốc se khít của em nữa vì anh ấy bảo : CẢM GIÁC LẠ LẮM KHÔNG QUEN , như C.H.Ị.C.H mấy con mới lớn ấy =)))))))))))
Ông chồng này dị vãi chưởng . Lại thích rộng rãi cơ ah =))))
Thế chị em nào có chồng thích ” chật hẹp” thì về đội em