Uncategorized

KÍNH MỜI CÙNG ĐẢNH LỄ VÀ NGHE PHÁP THIỀN ĐỨC ĐẦU ĐÀ SHILANADA

KÍNH MỜI CÙNG ĐẢNH LỄ VÀ NGHE PHÁP THIỀN ĐỨC ĐẦU ĐÀ SHILANADA
Nhờ sự chăm sóc đặc biệt của gia đình đại thí chủ và từ lực đặc biệt Tăng bảo của Đức Đầu Đà, hiện nay Ngài đã dần hồi phục từ sau cơn bệnh nhiễm Virus gây sốt và đau toàn thân. Nay Ngài đã trở lại được khoảng 50%-60% so với bình thường.
Đến Việt Nam với mục đích độ khổ mê tân, ly khổ đắc lạc cho hàng tại gia nên bắt đầu tối nay 18h Ngài tiếp tục chia sẻ, giáo huấn hàng tại gia về pháp học và pháp hành.
Kính mời quý đạo hữu phật tử tối nay và hàng ngày tham dự như sau:
– 9h sáng dâng trai tăng
– 12h hướng dẫn pháp thiền
– 18h thuyết kinh
Địa điểm: biệt thự 42 khu biệt thự sô 10 phố Đặng Thai Mai, Tây Hồ
Trân trọng