Uncategorized

Hôm nay nhìn nắng ấm ngoài cửa sổ phòng làm việc

Hôm nay nhìn nắng ấm ngoài cửa sổ phòng làm việc, thấy hạnh phúc.
Tán gẫu dăm ba câu chuyện, cười rinh rích với bạn bè, đồng nghiệp, thấy hạnh phúc.
Rảnh hơi ngồi đếm những chuyện không vui trong ngày, nhiều quá – chán – lại thôi, thấy hạnh phúc.
Lén lút tải cái ảnh này xuống ngắm, thấy hạnh phúc.
Đại loại là một ngày hạnh phúc vượt chỉ tiêu!:) 🙂 🙂