Uncategorized

Hồi đầu tháng tư công tác ở Warsaw và Kraków

Hồi đầu tháng tư công tác ở Warsaw và Kraków, có nhận lời tham dự lể ra trường Y ở Wroclaw, Poland, lúc đó mình không biết đúng ngày đó mình có công tác ở Paris nên tiếc quá không tham dự được.
Trưa nay ngồi ăn trưa với một bạn ra trường Y Wroclaw ngày hôm đó, bạn là người may mắn được nhận vào University of Illinois-Medical Center, vì hàng ngàn sinh viên ra trường Y ở khắp thế giới xin được vào thực tập ở Mỷ, chỉ có một số rất ít được chọn lựa, các sinh viên phải tốt nghiệp các trường Y được Mỷ thừa nhận, như trường Y Wroclaw.
Mình biết rất rõ chương trình trường Y của Wroclaw, được soạn thảo theo chương trình của Mỷ, và cô nầy đã chọn học bằng tiếng Anh, mình nói với bạn ấy hảy cố gắng vì 3 năm qua nhanh lắm, cô sẽ phải thực tập ở UI – Medical Center 3 năm, sau đó cô sẽ được cấp bằng hành nghề thực thụ ở Mỷ như các bác sỉ bản sứ.
Cô là một sinh viên rất giỏi, nên mới được Medical Center nhận, ở Mỷ những Medical Centers như UCLA, UC-Berkeley, UC-Davis, UC-San Diego, và UCSF rất khó vào, sinh viên phải cực giỏi, giỏi ghê lắm mới được nhận vào những nơi đó, không có nhận bừa bải và vớ vẩn đâu.
See Translation