Uncategorized

Hỏi các bạn nhé

Hỏi các bạn nhé!
Giả sử như tớ không làm giáo viên nữa thì tớ nên làm nghề gì nhỉ?
p.s. Bộ đang nêu ra chuyện giảm biên chế, bỏ biên chế khiến giáo viên bàn nhiều như lại…sợ bị kỉ luật đuổi khỏi biên chế nên hưởng ứng phong trào của bộ tớ viết stt này.