Uncategorized

Hàng loạt điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo dự kiến sẽ bị loại bỏ trong dự thảo nghị định mới do Bộ Công Thương soạn thảo

Hàng loạt điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo dự kiến sẽ bị loại bỏ trong dự thảo nghị định mới do Bộ Công Thương soạn thảo. Vấn đề mà các doanh nghiệp xuất khẩu bức xúc lâu nay là vai trò của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cũng sẽ bị kiểm soát bằng các điều kiện cụ thể hơn trước, tuy nhiên vai trò này vẫn còn rất lớn.
Giảm tối đa chi phí gia nhập thị trường của thương nhân
Bộ Công Thương đã hoàn tất việc lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo Nghị định thay th…
Continue Reading