Uncategorized

Gần đây đã được ngồi lại ăn một bữa với những đồng nghiệp cũ

Gần đây đã được ngồi lại ăn một bữa với những đồng nghiệp cũ. Thấy lòng nhẹ nhàng. Mình muốn nói với các em là chị thấy trong thời gian làm việc cùng nhau, có những lúc chị thấy mình làm chưa tốt, chưa đưa ra được vision, chưa nâng đỡ và hỗ trợ được nhiều cho các em. Cũng có lúc nóng giận và cáu kỉnh, có những khi nghĩ mình thẳng tính nhưng thật ra lại là thiếu EQ. Đã có lúc làm người khác buồn. Cũng có những em ghét và giận mình. Những giận ghét đó, mình đáng nhận. Những khuyết điểm người khác thấy ở mình, đều không sai. Kể cả những tin đồn, cũng đều có nhiều phần sự thật.
Xin lỗi
Và cám ơn.