Uncategorized

Đời tớ xung quanh toàn những chú vẹt

Đời tớ xung quanh toàn những chú vẹt, cứ theo một khuôn mẫu hỏi sao kỹ năng sóng cũng ko có….tình yêu, tình thương gia đình theo kiểu lồng kính, con cái như một con bup bê mà cha mẹ chúng luôn đặt trong chiếc hộp kính, ko bao giơ nó vướng một tý bụi, hay thậm chí, luôn đeo khấu trang đẻ nói chuyện. Còn nhà trường dạy theo một khuôn mẫu, đọc và chép, giờ tiên tiến hơn, học sinh đóng tiền cho thầy, thầy phát tài liêuk photo cho hơn chục trang học cả tuần….nhớ năm học lớp 11… lão thầy Minh mồ mả dạy phuong trình logarit…cứ ru mãi, hắn éo thèm nhìn, cứ đọc sach tđn lão lại goi và chú ý đến mình, đứng dậy trả lòi vanh vach, còn mỡ rộng ra hê phuong trình thế là lão đứng hình. Rồi bà cô lý sự dạy tiếng anh ngày đẹp trời bắt hắn lên viết từ vựng…một từ mà viết cả họ family từ đó từ prefix, đến suffix, từ tính từ, qua động từ dến danh từ, tù synonym, đến antonym….thế mà hắn viết hết…éo con gi để nói, cái bảng chi chít chữ của mình, rồi giới từ sdi sau từ Bored là with mà cứ rướng gân cổ lên là from….hôm sau vác từ điển oxford lên cái xanh mặt, cứ nói là cô nhầm…mẹ bà…ôi giáo dục như cục cứt trôi sông. học xong 12, thi xong tốt nghiệp thế là bỏ nhà đi bụi lên sài gòn ngày đó quyết định đúng đắn