Uncategorized

Đây là bức ảnh đã đi vào “lịch sử”

Đây là bức ảnh đã đi vào “lịch sử”.
Bìa báo Mực Tím cách đây gần 20 năm.
Khi đó mềnh đạt giải 3 môn Sử toàn quốc (mới học lớp 11 nhưng rảnh quá nên được bắt cóc thi chung lớp 12).
Ai không like nghỉ chơi há ^_^