Uncategorized

Đang thèm bánh này ướt bàn phím

Đang thèm bánh này ướt bàn phím!!!!
Trong 1 diễn biến khác, vừa ăn tô cháo cá lóc lại tới phần xôi gà ngon lành.
Bạn ghẹo tôi là “nàng thơ nước Nhật”, tôi từ chối thẳng vì tôi chỉ là “nàng thơ ham ăn”.
Và còn mới bàng hoàng nhận ra đại ca của chúng ta chỉ 48kg còn tôi trời ơi đã 49kg50!
Vu Thi Ha Chau Hue Chi Ha Vân An Đào Anh Chiêu Đường Thiên Khuê… ơiiiii help helpppp!!!