Uncategorized

ĐẰNG SAU MỘT NGƯỜI BÁN HÀNG ONLINE

ĐẰNG SAU MỘT NGƯỜI BÁN HÀNG ONLINE
1. Là cả một sự cố gắng k ngừng nghỉ : up bài, đi giao lưu, tương tác , trả lời comment, tư vấn … . Ở nhà, bạn là vương là tướng gì không cần biết. Đối với khách hàng, bạn lúc nào cũng là “em”.
2. Là thời gian online : Ban ngày đã đành, ban tối, ban đêm vẫn trả lời khách dc. Nhiều hôm, đang đi chơi bạn bè, gia đình cũng từ chối để chat với khách ” chị ơi, em đây, e đang rảnh”. Đừng nói chi Đang ngủ, đang ăn, đang bận tay cũng phải râm rấp Rep lại! Ko lại kêu chảnh…
3. Là một ng vừa là ng nhập hàng, chốt hàng, soạn hàng, gọi ship, xếp đơn… Đôi khi bạn phải làm gấp 3,4 lần việc của 1 nhân viên văn phòng nhưng vẫn bị chỉ trích ” không chuyên nghiệp”, cố gắng và cố gắng.
4. Là nhân vật chịu trách nhiệm của mọi sai sót.
5. Đôi khi hình ảnh của bạn xấu đi, bô nhếch vì muốn kịp giờ cho mọi người , chả quan tâm lắm hình ảnh của mình xộc xệch ra sao.
6. Đơn đi rồi vẫn lo ngay ngáy, ship báo ko liên lạc được, không nghe máy… Vẫn là tự giải quyết.
7.
See Translation