Uncategorized

Đang bán sách rong trong trường Đại học sư phạm Hà Nội

Đang bán sách rong trong trường Đại học sư phạm Hà Nội. Một đại học lớn thế này mà không bán được sách thì thật là…căng các bác nhỉ.
Nay chỉ mang theo
1. Lịch sử học là gì
2. Điều bí mật trong vườn
3. Môn sử không chán như em tưởng (duy nhất 2 cuốn).
Bác nào nhanh tay thì đến.
P.s bác nào muốn đến uống cà phê hay ăn cơm cùng ok hết nhưng tiền ai nấy trả theo kiểu Nhật nhé!