Uncategorized

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hải quan TP

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lần XV nhiệm kỳ 2017-2019.
.
.
Đã bầu xong BCH nhiệm kỳ mới.
Đã cơ bản ổn các nội dung.
Đại hội của Cao Binh Lê Minh Trung Nguyễn Ngọc Lâm mà cứ như Đại hội của em vậy!!! Thương hết sức đó!!!
Chúc đại hội thành công tốt đẹp nha!!!
Nỗ lực, phấn đấu hơn nữa nha các đồng chí!!!