Uncategorized

Cuối tuần ngâm cho khách

Cuối tuần ngâm cho khách… bình biệt dược huyền thoại của người mông.
Rượu tứn khửn
Loại rượu quý hiếm, có thể biến một người đàn ông yếu sinh lý trở thành “dũng tướng” trong chuyện gối chăn. “tứn khửn” (theo tiếng dân tộc mông có nghĩa là “dựng lên”).
Rượu tứn khửn có thành phần chủ yếu sau
1.Chí chuôm chua.
2. Cư chừ ma
3. Tứn khửn
4. Cây cỏ ngô
5. Kaus lom(cau lỏ)
6. dễ cu nha
7. Củ bình tinh
Và 2 vị dẫn
Mỗi bình thuốc ngâm được 10 lít rượu (chưa có rượu). Sử dụng sau 3 tháng
See Translation