Uncategorized

(Còn ai thức không

(Còn ai thức không?)
Tự nhiên không ngủ được
Ngoài kia mưa dầm dề
Ta thì đang buồn đái
Nhưng lại sợ ma ghê
Nuốt mưa vào nỗi nhớ
Nuốt đêm vào ngón tay
Còn cái cơn buồn đái
Nuốt nốt vào dạ dày
Làm thơ hâm một tý
Xong rồi uống thuốc ngay
Đứa nào mà còn thức
Like một cái lấy may
Không thì ma đấy…
(Comment mặt ma ở dưới nhá !)