Uncategorized

Chia tay hai thằng em ngồi bên phải

Chia tay hai thằng em ngồi bên phải. Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn khi không có bọn em nhưng bọn anh sẽ cố gắng từ tuần sau.
Hãy lên chuyến xe mới để đến gần hơn với điểm đến mình muốn, cảm ơn hai chú vì đã đi chung xe cùng bọn anh một thời gian…