Uncategorized

Cầu Nguyện

Cầu Nguyện
Có một câu chuyện về một bà lão mà mình được nghe từ rất lâu rồi. Có một bà lão rất đạo đức bà thường xuyên đến nhà thờ cầu nguyện và làm việc bác ái giúp đỡ mọi người. Trong cuộc đời bà, bà chứng kiến nhiều cảnh tương tàn, tù đày, đổ máu, tang thương do những bạo chúa tham quyền, mê đắm hư danh lợi thú, gây ra cho đồng bào của bà. Vì tin rằng với lời cầu nguyện thì không có gì là không thể được, ngày ngày bà lên đền thờ cầu nguyện cho người lãnh đạo đất nước của bà. Lúc đầu, bà cầu cho họ mau chết cho nhân dân đỡ khổ. Họ chết rồi, bà lại thấy nổi lên những tên hung thần khác tàn bạo hơn những tên trước. Với kinh nghiệm đó, sau nầy bà cầu cho người lãnh đạo sống lâu để thần linh có thời giờ thay đổi lòng dạ của họ. Việc mỗi ngày đến nhà thờ cầu nguyện như vậy đến tay các nhà lãnh đạo. Họ đến tra hỏi bà với lòng thành bà kể lại cho người lãnh đạo đích thân đến tra vấn lý do ngày ngày bà lên đền thờ cầu nguyện cho ông. Tâm sự của bà mở đầu cho quá trình biến đổi của ông.
Gửi các bạn của tui trong hoàn cảnh đất nước hiện nay không khó để chúng ta nhận ra những rối ren xô bồ.. thiết nghĩ việc duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là Cầu Nguyện. Cầu Nguyện đễ người Việt bớt hận thù nhau. Để lãnh đạo biết nghĩ đến người dân đầu tiên. Mỗi bên giảm cái tôi của mình lại một chút.
Cầu nguyện và học hỏi giúp cho con người hành động với tâm hồn tự do, thanh thản, bình an, sáng suốt và khôn ngoan, hành động với tình bác ái Chúa dạy, với xác tín mọi người là con một Cha, là anh em một nhà. Có những người anh em sống với chánh tâm thì dạy mình biết điều phải làm, cần làm, điều cần phải noi theo. Nhưng cũng có những người anh em sống với tà tâm thì dạy mình biết điều không nên làm, điều không được làm, điều phải xa lánh. Cầu nguyện và học hỏi còn giúp cho mỗi người tránh được hành động theo động cơ của tà tâm, của lòng tham sân si, của hận thù, của những thói đời toan tính đối kháng, loại trừ hoặc ám hại lẫn nhau.
Chút suy nghĩ! BD 18/05/2017