Uncategorized

Càng sống lâu càng nhận ra rằng trên đời này có thật nhiều loại người

Càng sống lâu càng nhận ra rằng trên đời này có thật nhiều loại người .
Trước mặt thì cười cười nói nói chị chị em em .
Chả biết sau lưng nó đâm mình từ lúc nào . Mệnh ai người nấy sống sao cứ phải hực lên làm gì cho khổ ra .
Nhìn mình hiền và dễ bắt nạt thế saoooo