Uncategorized

Các bạn các em ôn CPA

Các bạn các em ôn CPA, APC ở HN và lân cận ơi
Các bạn ôn các nơi khác nhau, các môn hiện nay có thể cũng lệch thời gian.
Mình muốn tổ chức cho các bạn một buổi off.
(Off được nhiều buổi hay không thì tính sau :D)
Mình sẽ mời các anh chị, các bạn đã thi đỗ, các bạn đã có kinh nghiệm học, ôn thi, các giảng viên chia sẻ kinh nghiệm, cách học, cách ôn và cách làm bài để quét điểm cao nhất.
Các bạn cho mình xin ý kiến thời gian nào thì thuận tiện cho các bạn nhé !
Địa điểm sẽ là 1 quán caphe ở trung tâm HN.
Nếu ok làm luôn ở 52 Hai Bà Trưng.
Mình sẽ mời chi phí khách mời nhé !
Các bạn tự chi trả cá nhân.
Ai có góp ý gì thì chia sẻ giúp mình cho hiệu quả
Cảm ơn các bạn !