Uncategorized

Bài phỏng vấn với những câu hỏi rất thú vị của nhà báo

Bài phỏng vấn với những câu hỏi rất thú vị của nhà báo – ca sĩ Khôi Minh ( Nguyễn Mạnh Hà ) ngày hôm nay …
rất dài và rất … dai
” Trong trường hợp nào, nếu họ là phụ nữ tôi sẽ là người chủ động lên tiếng trước. Vì tôi nghĩ phụ nữ có quyền giận mình. Mình mà giận phụ nữ, mình là tiểu nhân. Mình không được phép giận phụ nữ.. Chúng tôi chẳng có gì không vượt qua được những điều rất nhỏ như thế.”