Uncategorized

All my heart goes out to all of my friends in England

All my heart goes out to all of my friends in England, esp. those in London & Manchester City.
Hope you all are safe & sound! Love you all! I won’t cry, I will be strong & I will pray for all of you! ❤️
May all of you be safe & peace!
Bạn bè thân của tôi hàng trăm người chủ yếu là người Anh, sống ở London & Manchester City nơi tôi cũng từng sống. Một người yêu đang sống ở đó và một người mới về, trưa qua tối qua còn ở với ny và bạn từ Manchester về, nên lòng giờ không thể nào buồn hơn lúc này & nước mắt ko thể ko ngừng trôi!
Nguyện cho tất cả bạn bè & những người tôi yêu thương được bình an!