Uncategorized

300c quẩy trong vòng 2 tiếng 100% khách lẻ sợ vãi nhái

300c quẩy trong vòng 2 tiếng 100% khách lẻ sợ vãi nhái
Kho còn duy nhất màu đen thôi nhé
khoảng 2 chục chiếc cuối bà nào lấy sỉ hay ôm
vìa bán thì qua ôm 🙂
mà chị em nào mua lẻ muốn mua thêm cho họ hàng gần xa mặc thì cũng qua mua luôn
69k/1c quá ư là rẻ cho một cuộc tình